“DOOR KWALITATIEVE WAARDE TE CREËREN VOOR HUURDERS, CREËREN WIJ KWANTITATIEVE WAARDE VOOR PANDEIGENAREN.”

Door het commitment van de eindgebruikers met de werkplek te versterken, creëer je waarde voor de pandeigenaar. En dat is in deze tijd, waarin de waarde van het fysieke kantoor door het toenemende hybride werken nog wel eens ter discussie staat, een belangrijk gegeven, aldus Remco Boelens, met John Mihado, één van de oprichters van Office Improvers.

Zeker nu thuiswerken een wettelijke basis krijgt (het wetsvoorstel Werken waar je wilt, is vorige zomer door de Tweede Kamer aangenomen en moet nog door de Eerste Kamer), wordt het niet alleen voor werkgevers maar ook voor gebouweigenaren belangrijk om werknemers een aantrekkelijke, vitaliserende werkomgeving te bieden. Een werkomgeving waar een werknemer graag naartoe komt. Dat komt zowel de productiviteit als de bezettingsgraad ten goede. Zowel bij dat laatste, de bezettingsgraad, als bij dat eerste kan Office Improvers een belangrijke rol spelen, aldus Remco Boelens.