Concurreert Office Improvers niet direct met asset managers?

Bij Earthly Delights in Pand Belvédère te Den Bosch, waar de pandeigenaar overigens ook de asset manager is, wordt duidelijk dat van concurrentie geen sprake is.

Ons model bijt niet met dat van asset managers; het versterkt het juist. Door ons werk goed te doen, plaatsen we asset managers op een voetstuk. We zorgen ervoor dat zij de rendementen behalen die nodig zijn voor de pandeigenaar.

Asset managers stellen, in overleg met pandeigenaren, de strategie voor een pand vast.

Services zijn een cruciaal onderdeel van die strategie, en het is precies onze expertise om deze services te leveren. We maximaliseren de waarde van het pand voor de pandeigenaar door een compleet pakket aan services langjarig te exploiteren.

In essentie werken we als een verlengstuk van, of regelmatig ook onder, asset managers om samen de doelen van de pandeigenaar te realiseren: het maximaliseren van de waarde uit de vierkante meters van in kantoorpand.

Dus nee, we concurreren niet. We versterken elkaar. En zorgen samen voor het beste resultaat voor de pandeigenaar.

Ps: Bent u benieuwd hoe dit het rendement van uw kantoorpand(en) maximaliseert? Stuur ons een bericht!