De helft van uw werkplekken door Corona niet bruikbaar?

De grens van thuiswerken bereikt?

Met het juiste satellietkantoor op de juiste plaats los je het werkplektekort slim op en geef je véél meer medewerkers een Corona-proof werkplek dichter bij huis.

De komende periode zullen kantoren in Nederland weer langzaamaan geopend kunnen worden. Wanneer en onder welke voorwaarden er in specifieke sectoren ‘normale bedrijfsvoering’ weer enigszins mogelijk wordt, is onduidelijk. Wat duidelijk is, is dat we durende lange tijd social distance maatregelen zullen houden, zowel in de kantooromgeving als in het vervoer ernaartoe. Dit gaat meteen tot twee grote knelpunten leiden: Zo zal het aantal medewerkers dat tegelijkertijd in het bestaande pand kan werken, flink lager zijn dan vóór de Corona-crisis. En de medewerkers zullen op de dagen dat ze naar het kantoor reizen (veel) meer moeite hebben met het woon-werkverkeer.

Voor werkgevers zijn er vanzelfsprekend meerdere oplossingsrichtingen, en de beste oplossing is waarschijnlijk een combinatie. Bijvoorbeeld een combinatie van thuiswerken, afwisselend op het hoofdkantoor werken, meer met e-bikes reizen of met de auto als de fietsafstand te groot is. Om de puzzel passend te krijgen, zouden satellietkantoren daar een cruciale rol in kunnen spelen.

Immers, door op de juiste plek, in de juiste regio leegstaande verdiepingen flexibel in te laten richten, kunnen én schaarse werkplekken op het hoofdkantoor bespaard worden én hoeft er minder gereisd te worden door de medewerkers uit die regio en zal een groot deel van die medewerkers met fiets of e-bike naar een door de werkgever gefaciliteerde werkplek reizen. Een werkplek die bovendien arbovriendelijk, veilig en sociaal is.

Founder van Office Improvers, John Milhado, schreef samen met Christiaan Rasch van MobilityLabel de whitepaper ‘Het satellietkantoor als Covid-19 maatregel’. Een must read voor HR managers en bestuurders van bedrijven en organisaties met meer dan 200 medewerkers.

Download hier het White Paper. Of kijk voor nog meer informatie op deze link.

satellietkantoor.nl is een samenwerking met: